Γνωμοδότηση της ΡΑΕ αναφορικά με τους αυτοπαραγωγούς από ΑΠΕ (Net Metering)

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γνωμοδότηση της ΡΑΕ αναφορικά με τους αυτοπαραγωγούς από ΑΠΕ (Net Metering)

Iris Hellas
Δημοσιεύθηκε σε Τοπικά Νέα · 21 Οκτώβριος 2014
Tags: NetMetering

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου, με το οποίο θα καταστεί δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από καταναλωτές-αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποιεί σήμερα τη σχετική Γνωμοδότησή της υπ' αριθμ. 6/2014 προς τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ, για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν.3468/2006 Υπουργικής Απόφασης.

Η γνωμοδότηση αυτή εκδίδεται βάσει α) της προβλεπόμενης από τις ως άνω διατάξεις εισήγησης που υπέβαλε στη ΡΑΕ ο αρμόδιος Διαχειριστής ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την έκδοση της εν λόγω Υ.Α. και της Πρότυπης Σύμβασης Συμψηφισμού, καθώς και β) της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που ακολούθησε (από 30.07.2014 έως 29.08.2014). Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαβούλευση ήταν εξαιρετικά σημαντική, τόσο σε έκταση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων (40), όσο και σε ουσία, λόγω των σημαντικών παρατηρήσεων που υπεβλήθησαν.

Η ΡΑΕ, με γνώμονα τις βασικές αρχές που έθεσε και κατά την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, διαμόρφωσε τη Γνώμη της στη βάση της εισήγησης του Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπ' όψη τα υποβληθέντα στο δημόσιο διάλογο σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις.

Ακολούθως παρατίθενται:

Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο