Εταιρία Iris Hellas - Iris Hellas-Φωτοβολταικα

Iris Hellas φωτοβολταικα net metering
Φωτοβολταικά συστήματα
Ικανοποίηση πελατών
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Εταιρία Iris Hellas

Πληροφορίες

Η εταιρία Iris Hellas είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία, που δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, στους τομείς της Πληροφορικής και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το όραμα της εταιρίας είναι να πρωταγωνιστήσει στις αγορές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας στους πελάτες της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Iris Hellas, επενδύει συνεχώς στους ανθρώπους της, αξιοποιεί τεχνολογικές λύσεις αιχμής και επενδύει συνεχώς σε συνεργασίες.

Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας επικεντρώνεται στους εξής βασικούς άξονες:

  • Συνεχής βελτίωση αριθμητικά και ποιοτικά του ανθρώπινου δυναμικού της.

  • Αναβάθμιση των Διοικητικών δομών και της λειτουργίας της.

  • Διεύρυνση της πελατειακής της βάσης με την είσοδο σε νέες αγορές και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

  • Διεύρυνση και ενδυνάμωση του υφισταμένου δικτύου πωλήσεων.

  • Εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

  • Αύξηση του φάσματος των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Συνέχιση προσφοράς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ποιότητα και τιμές.

  • Εστίαση σε ανάπτυξη εφαρμογών σε state of the art τεχνολογίες και σε χώρους που υπάρχει έντονο εμπορικό ενδιαφέρον και μικρή προσφορά λύσεων.

  • Συνεχής υποστήριξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.


Contact Iris Hellas

Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού