Εφαρμογή τεχνολογιών νανοτεχνολογίας 2ης γενιάς - Iris Hellas

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εφαρμογή τεχνολογιών νανοτεχνολογίας 2ης γενιάς

Φωτοβολταϊκά > Συντήριση - Αναβαθμίσεις > SolarSkin Νανοτεχνολογία
Η παραγωγή του SolarSkin  βασίζεται σε τελευταίας γενιάς τεχνικές δημιουργίας υδατικών αιωρημάτων και υβριδικών ολιγομερών πυριτίου.
 

Η BFP ADVANCED TECHNOLOGIES παράγει προηγμένες νανο-δομές, είτε για την προετοιμασία του υποστρώματος, είτε για την απευθείας εφαρμογή των επικαλυπτικών στρωμάτων. Για την παρασκευή των προϊόντων της με τη μορφή νανο-σωματιδίων ή λεπτών υμενίων, χρησιμοποιεί τόσο κλασικές τεχνικές, όπως οι τεχνικές συγκαταβύθισης (co-precipitation) και λύματος-πηκτής (sol-gel), όσο και εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές, όπως η τεχνική της χημικής απόθεσης ατμών (chemical vapor deposition) από οργανομεταλλικές πηγές και η τεχνική της θερμικής διάσπασης στην αέρια φάση (gas phase thermal decomposition) για ειδικές εφαρμογές.

 
Δεν κάνει χρήση απαρχαιωμένων τεχνολογιών (π.χ. φθοροπολυμερών ή σιλικονούχων ελαίων), στις οποίες βασίζεται η πλειοψηφία των υδρόφοβων επικαλύψεων που υπάρχουν σήμερα στο εμπόριο. Οι επικαλύψεις αυτές έχουν συνήθως διάρκεια ζωής μερικούς μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης, η ίδια η επικάλυψη εμποδίζει σε σημαντικό βαθμό τη μετάδοση της ακτινοβολίας, οπότε το όφελος στην απόδοση λόγω του εύκολου καθαρισμού εκμηδενίζεται στην πράξη, είτε εξαιτίας ανεπιθύμητων ανακλάσεων, είτε λόγω της αυξημένης απορρόφησης της ακτινοβολίας από το ίδιο το επικαλυπτικό υλικό.
Σε σύγκριση με τα υδρόφιλα φιλμ, τα οποία κατασκευάζονται από φωτοκαταλυτικά υλικά, το πλεονέκτημα του SolarSkin  είναι, και εδώ, εμφανές. Τα υδρόφιλα υλικά μπορούν να διασπάσουν οργανικές ουσίες, αλλά λειτουργούν ικανοποιητικά μόνο σε εργαστηριακές συνθήκες, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η ταυτόχρονη παρουσία υγρασίας και φωτός δεν είναι εφικτή. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλλοντικής ρύπανσης είναι ανόργανης φύσεως, συνεπώς, υλικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα διάσπασης ενός μικρού μόνο μέρους της συνολικής ρύπανσης βρίσκουν περιορισμένη εφαρμογή. Παράλληλα, επιστημονικές έρευνες και οι μετρήσεις μας έχουν αποδείξει ότι οι υδρόφοβες επιστρώσεις μπορούν να αυτο-καθαριστούν πολύ πιο εύκολα από ότι οι υδρόφιλες.

Με την εφαρμογή του SolarSkin, ένα ποσοστό της τάξης του 90% της υγρής μόλυνσης μπορεί να αυτο-καθαριστεί χωρίς να εμποδίζεται η μετάδοση της ακτινοβολίας. Με αυτόν τον τρόπο οι κύκλοι καθαρισμού μειώνονται σημαντικά.
Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο