Νομοθεσία σε φωτοβολτικά ΑΠΕ - Iris Hellas

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νομοθεσία σε φωτοβολτικά ΑΠΕ

Πληροφορίες > Ενημέρωση > Φωτοβολταϊκά Συστήματα

10/08/2012 . ΦΕΚ Απόφασης: «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α» & : «Τροποποίηση  της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς».


30/12/2014. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Υπουργική απόφαση "Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006" - net-metering & σχόλια Σ.Ε.Φ.


15/01/2015. Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών..


09/08/2016. Ν.4416/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/09082016) Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.


05/05/2017. Υπουργική Απόφαση AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067 (ΦΕΚ Β΄1547/5.5.2017) εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering)

23/01/2018. N. 4513 (Ενεργειακές Κοινότητες)

20/03/2020. ΦΕΚ 940 Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

26/03/2020. Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΕΚ/30971/1190  Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30

23/07/2020. N.4710  Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

30/07/2020. ΦΕΚ 3150 Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας γιατην εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW.

30/08/2021. ΦΕΚ 3971  Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759).

31/12/2021. ΦΕΚ 6351 ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.(<=6KWp). Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο με 35 ερωταπαντήσεις που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, πατώντας εδώ
Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο