Infinity solar trackers for bifacial - Iris Hellas

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Infinity solar trackers for bifacial

Φωτοβολταϊκά > Συστήματα Στήριξης
Η σειρά ιχνηλατών (tracker) μονού άξονα  Infinity SB-35 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες που επιβάλει η τεχνολογία των bifacial (διπλής όψης) φωτοβολταικών πλαισίων.
Τα bifacial φωτοβολταικά πλαίσια μπορούν να συλλέγουν την ακτινοβολία τόσο από την μπροστινή όσο και απο την πίσω πλευρά τους, συλλέγοντας την ανακλώμενη ακτινοβολία από την επιφάνεια του εδάφους κάτω και γύρο απο τον ιχνηλάτη όπως και απο τα  παράπλευρα φωτοβολταικά πλαίσια.
Ανάλογα και με τις τοπολογικές συνθήκες, η απόδοση των bifacial (διπλής όψης) φωτοβολταικών πλαισίων μπορεί να φτάσει και το +30% !!
Οπως είναι γνωστό, οι σκιάσεις στα φωτοβολταικά πλαίσια αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα μείωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.
Στην σειρά Infinity SB-35, για την μέγιστη αποφυγή των σκιάσεων (shadow projection), α)τα φωτοβολταικά πλαίσια τοποθετούνται σε απόσταση απο τον κεντρικό άξονα ροπής του tracker και β)στηρίζονται κατά μήκος της στενής τους πλευράς και πάνω στο μεταλλικό πλαίσιο του φωτοβολταικού πάνελ..
Επίσης το ύψος του tracker, συμβάλει στην μεγαλύτερη συγκέντρωση της ανακλώμενης ακτινοβολίας.
Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταικού πλαισίου (διαστάσεις και βάρος) που χρησιμοποιούμε και προκειμένου να διατηρήσουμε τις πιστοποιήσεις ασφαλείας, ανάλογα διαμορφώνεται και το ύψος του tracker.
Single_Axis_Solar_Tracker_SB-35
Single_Axis_Solar_Tracker_SB-35
Το κάθε σύστημα ιχνηλάτησης τοποθετείται με διεύθυνση Βορά – Νότου και αποτελείται από δυο (2) στήλες φωτοβολταϊκών πλαισίων (2x portait). Ο άξονας περιστροφής είναι ο οριζόντιος άξονας με διεύθυνση Βορά – Νότου, με μέγιστη γωνία περιστροφής τις 45˚ προς ανατολή και δύση. Όλα τα δομικά στοιχεία είναι γαλβανισμένα εν θερμώ ή ηλεκτροστατικά σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A 123.
Η θεμελίωση του συστήματος γίνεται με πασαλόμπηξη.
Η κίνηση του κάθε Tracker είναι ανεξάρτητη και γίνεται ηλεκτρικά με slewing drive.

Διαθέτει πιστοποιήσεις CE και καλύπτει τις προδιαγραφές στατικότητας σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 1 & 9.
Ελληνικής κατασκευής.
Εγγυήσεις υλικών:
Tracker: 20 έτη στατικής επάρκειας
Inverter ελέγχου Moter: 5 έτη
Moter slewing drive: 3 έτη
Slewing drive: 10 έτη
PLC: 2έτη
 

Χαμηλό κόστος ανταλλακτικών:
PLC: 1.200€
Moter slewing drive: 320€
Inverter ελέγχου Moter: 200€
Με τα σημερινά δεδομένα (2021), η προτεινόμενη λύση έχει το χαμηλότερο LCOE (levelized cost of energy) και είναι η πλέον συμφέρουσα προς υλοποίηση.
Προυποθέσεις υλοποίησης: α) η καταλληλότητα του χώρου και β) η χρηματοδότηση.
Με πραγματικά δεδομένα, το πάρκο βρίσκεται εν λειτουργία,  στη περιοχή Θεσσαλίας, το προτεινόμενο σύστημα, 500KWp, έχει δυνατότητα απόδοσης 953.1MWh ή 1903KWh/KWp ετήσια και σύμφωνα με το λογισμικό προσομείωσης PVSyst ().

Η πρόταση περιλαμβάνει:
 
1.116 τεμ. -460Wp (513.360Wp)
 
5 τεμ. Huawei SUN2000-100KTL M1
 
1 τεμ. Huawei Smart Logger 1000
 
Σετ Μονοαξονικά trackers Infinity για 500KWp
 
Εξοδα εκτελωνισμού πάνελ.
 
Συνολική καθαρή αξία: 240.000,00€ (0,48€/Wp) (02/21)

Ένα σταθερό σύστημα 500ΚWp στην Ελλάδα, στην περιοχή της Θεσσαλίας,  παράγει περίπου 750ΜWh ετήσια και έχει κόστος υλικών περίπου στις 157.000€

Με τιμή πώλησης @60Euro / MWh , έχουμε πρόσθετο ετήσιο έσοδο και αντίστοιχη απόσβεση 12.180€ και 6,78 έτη !!

Panels - Jolywood:
 
Τεχνολογικά και κατασκευαστικά, αν και ακριβότερα, τα φ/β πλαίσια της Jolywood (Tier 1) θεωρούνται σήμερα τα πλέον καινοτόμα προϊόντα στην αγορά.
 
Αυτές οι καινοτομίες  μπορούν να καλύψουν και την κοστολογική διαφορά αγοράς από τα υπόλοιπα πλαίσια.
 
Πληροφοριακά: Στο έργο Panda του UN(Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), από τα 50MW εγκατεστημένα, τα 29MW είναι με bifacial 310Wp bifacial της Jolywood.
 
Ενδεικτικά:
 
1.      Καινούργιου τύπου Cells (κυψέλες) Ν-type και όχι P-type. (παρόμοιες κυψέλες χρησιμοποιεί η LG,Panasonic, Sunpower, REC etc)
Για τους παραπάνω λόγους το πάνελ έχει α)μηδενικές απώλειες λόγω του φαινομένου LID(Light Induced Degradation) που συνήθως κυμαίνονται περίπου -3% από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους β) μηδενικές απώλειες λόγω του φαινομένου ΤID(Temperature Induced Degradation) & γ) πολύ μικρότερες απώλειες, σε σχέση με την P-type τεχνολογία, λόγω του φαινομένου LeTID.
 
2.      Εφαρμογή τεχνολογίας TOPCon
 
3.     Glass-Glass και όχι Glass-Eva.
Προσάπτει στο πάνελ μεγαλύτερη στιβαρότητα και  τα συγκεκριμένα βαθμό bifaciality σε συνδιασμό με τις N-type κυψέλες, 80%. !! Συνήθως τα glass-eva πάνελ έχουν βαθμό bifaciality 40-60% και τα glass-glass 70%. Η μονάδα αυτή δείχνει πόσο καλύτερα και περισσότερο μπορεί το πάνελ να παράγει ενέργεια και από την κάτω πλευρά. Bifaciality=PmaxrearSTC/ PmaxfrontSTC
Επίσης ελαχιστοποιεί την εμφάνιση του φαινομένου PID. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλειες μέχρι και 35% και ελάχιστοι κατασκευαστές ακόμα και αν διαθέτουν τις σχετικές πιστοποιήσεις  π.χ. IEC TS-62804-1 δεν το καλύπτουν απο τις εγγυήσεις απόδοσης.
 
4.      Πολύ χαμηλός θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος -0.32%/οC.
Ο συντελεστής αυτός δείχνει πόσο τοις εκατό μειώνεται η ισχύς-παραγωγή ενός πάνελ όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανεβαίνει πάνω από τους 25οC κατά 1οC. Πρακτικά στην Ελλάδα σε περίπου κάθε 2 μονάδες διαφορά, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή κατά 1% !! δηλ. το -0,32 με το -0.35 μας δίνει μεγαλύτερη παραγωγή περίπου +1.5% ετήσια.
 
5.      Η καλύτερη εγγύηση απόδοσης της αγοράς: Για το πρώτο έτος απώλειες: <=1%, αντί 2.5% (διαφορά 1.5%) και για τα έτη 2-30 (όχι 25) <=0.4% / έτος και το 30ό έτος η παραγωγή θα είναι μεγαλύτερη από 87.4% αντί 83% (διαφορά 4.4%)!!
 
6.      Η εταιρία είναι αντασφαλισμένη στην Munich RE για μεγαλύτερη εξασφάλιση των πελατών της.

Ιnverters - Huawei:
Ποιότητα και αξιοπιστία σε συνδιασμό α)με την δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του φωτοβολταικού πάρκου / string για τον εύκολο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και β) εφαρμογής τεχνολογιών ΑΙ (τεχνιτής νοημοσύνης) απο την τεράστια εμπειρία που διαθέτει η εταιρία στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.


Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο