Πως λειτουργεί το SolarSkin nanotechnolgy function - Iris Hellas

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πως λειτουργεί το SolarSkin nanotechnolgy function

Φωτοβολταϊκά > Συντήριση - Αναβαθμίσεις > SolarSkin Νανοτεχνολογία
Αναλυτική εξήγηση της δράσης του SolarSkin

Αν εξετάσουμε τη δομή ενός τυπικού φωτοβολταϊκού πάνελ σε τομή, θα διαπιστώσουμε ότι τα διάφορα στρώματα έχουν τις δικές τους οπτικές ιδιότητες και επηρεάζουν το εισερχόμενο φως με διαφορετικό τρόπο το καθένα.
Solarskin glass
Το πώς το φως αλληλεπιδρά με ένα πάνελ εξαρτάται από το μήκος κύματος και τη γωνία πρόσπτωσης. Μπορούμε, γενικά, να διακρίνουμε τις εξής βασικές περιπτώσεις διάδοσης του φωτός σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ:
  1. Οι ηλιακές ακτίνες ανακλώνται χωρίς διάδοση.
  2. Οι ακτίνες διαδίδονται στη διεπιφάνεια αέρα-γυαλιού και απορροφώνται διαμέσου του γυαλιού..
  3. Οι ακτίνες ανακλώνται στη συμβολή γυαλιού-θύλακα και εν συνεχεία, είτε ανακλώνται εκ νέου προς το εσωτερικό, είτε διαδίδονται στον αέρα.
  4. Ιδανική κατάσταση: Οι ακτίνες απορροφώνται τελείως από τα ηλιακά κύτταρα.
  5. Οι ακτίνες ανακλώνται στη συμβολή θύλακα-ηλιακού κυττάρου.
  6. Οι ακτίνες απορροφώνται στο οπίσθιο κάλυμμα ή ανακλώνται από αυτό.
 
Είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του πάνελ, η διάδοση του φωτός διαμέσου του προστατευτικού γυαλιού χωρίς εμπόδια, αλλά κυρίως η αποφυγή της περίπτωσης 1, κατά την οποία το φως δε διαδίδεται καθόλου στο γυαλί. Το SolarSkin,  αφενός ενισχύει τις αντι-ανακλαστικές ιδιότητες του πάνελ, λόγω του ομοιόμορφου προφίλ μικροτραχύτητας που αναπτύσσει σε αυτό και, αφετέρου, βοηθά στην απρόσκοπτη διάδοση του φωτός διαμέσου του γυαλιού, επειδή η επιφάνειά του διατηρείται πιο εύκολα καθαρή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού πάνελ και η συνεχής διατήρησή της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε βάθος χρόνου.
Αρχή λειτουργίας και τρόπος δράσης
Το SolarSkin επικαλύπτει το πάνελ με ένα αόρατο φιλμ, πάχους 100 νανομέτρων, με αντι-κολλητικές ιδιότητες. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μετά την εφαρμογή του οι ρύποι προσφύονται πιο δύσκολα στο πάνελ και απομακρύνονται πολύ εύκολα ακόμα και με το νερό της βροχής. Η μηχανική δύναμη των σταγόνων της βροχής συμπαρασύρει πιο εύκολα ανόργανους και οργανικούς ρύπους, που κανονικά θα χρειάζονταν ειδικά καθαριστικά για την απομάκρυνσή τους.
Όταν η δύναμη αυτή είναι το νερό της βροχής (ή του συνεργείου καθαρισμού), τότε απομακρύνονται άμεσα όλοι οι ανόργανοι ρύποι, αφού το νερό διαλύει μόνο ανόργανους ρύπους και όχι οργανικούς. Οι ανόργανοι ρύποι (οξείδια και άλλα είδη ανόργανων ρύπων) αποτελούν την πλειοψηφία των ρύπων.
Η βροχή όμως, εκτός από τη διαλυτική ικανότητα που έχει το νερό, ασκεί και μηχανική τάση. Συνεπώς, όσο πιο δυνατή είναι η βροχή, τόσο καλύτερος είναι ο καθαρισμός των πάνελ μετά την εφαρμογή του SolarSkin.  Η κλίση δε επιβοηθά ακόμα περισσότερο το φαινόμενο, καθώς το νερό συμπαρασύρει με μηχανική τάση τους ρύπους έξω από την επιφάνεια. Η μηχανική ορμή της βροχής συμπαρασύρει εκτός από τους ανόργανους και τους οργανικούς ρύπους, που κανονικά θα χρειάζονταν ειδικά καθαριστικά.

Σε περίπτωση ανομβρίας, με πλύσιμο με νερό της βρύσης, ακόμα και χωρίς κάποιο καθαριστικό, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καθαρίσει πανεύκολα τα πάνελ απομακρύνοντας το 100% των ανόργανων και το 95% των οργανικών ρύπων. Ομοίως, το συνεργείο καθαρισμού θα κάνει συντομότερα τη δουλειά με ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Χωρίς το SolarSkin, όμως, είναι εντελώς αδύνατο να επιτευχθεί καθαρισμός σε τόσο υψηλό βαθμό.


Solar Skin Nanotechnology Seft Cleaning & protection of PV 2
Στη χημεία των επιφανειών, πριν πραγματοποιηθεί η χημική αντίδραση μιας ουσίας με το υπόστρωμα, υπάρχουν δύο στάδια: η φυσική προσρόφηση πρώτα (η οποία αναπτύσσει ασθενείς ελκτικές δυνάμεις) και η χημική ρόφηση στη συνέχεια (η ισχυρή μορφή πρόσφυσης). Φανταστείτε ένα ρύπο που προσροφάται, όπως όλοι οι ρύποι, σε πρώτη φάση φυσικά και όχι χημικά, στην επιφάνεια ενός πάνελ.Με το SolarSkin ακόμα και ένας άνεμος αρκεί να τον απομακρύνει.
Αν ο ρύπος παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα πάνω στο πάνελ (από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι κάποιες ώρες), αναπόφευκτα θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο, που είναι η χημική ρόφηση. Αυτό συμβαίνει, μόνο όταν δεν έχει εφαρμοστεί το SolarSkin  με αποτέλεσμα, ανάλογα με τις συνθήκες και τον τύπο του ρύπου, να δυσκολεύει από αρκετά έως πολύ ο καθαρισμός, χωρίς να επιτυγχάνεται ΠΟΤΕ τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού. Με το SolarSkin  όμως, η χημική ρόφηση αποτρέπεται εντελώς και οι ρύποι είτε λόγω βαρύτητας κατρακυλάνε στην κεκλιμένη επιφάνεια και πέφτουν στο έδαφος είτε παραμένουν προσωρινά επικαθήμενοι στην επιφάνεια, μέχρι να φυσήξει ένας δυνατός άνεμος ή μέχρι να βρέξει ή μέχρι να έρθει το συνεργείο καθαρισμού και να τους απομακρύνει εύκολα με σκέτο νερό. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα απλό φυσικό φαινόμενο.

Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο