Χρήσιμοι Σύνδεσμοι PV - Iris Hellas

Ικανοποίηση πελατών

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι PV

Πληροφορίες > Ενημέρωση > Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Εργαλεία Βασικών Υπολογισμών

1.
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS).
Εφαρμογή βασικής εκτίμησης της απόδοσης ενός φ/β συστήματος με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα & τα δεδομένα της ηλιακής ακινοβολίας για περιοχές της Ευρωπαικής Ενωσης.
Οδηγίες χρήσης PVGIS:
Α) Επιλέξτε την περιοχή όπου σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τη φωτοβολταϊκή συστοιχία από τον χάρτη
Β) Επιλέξτε την τεχνολογία των panel που θα χρησιμοποιήσετε από την επιλογή “PV Technology”
Γ) Εισάγετε την ισχύ που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε. Για συγκρίσεις μεταξύ περιοχών διατηρήστε την ίδια τιμή.
Δ) Εισάγεται τις εκτιμώμενες απώλειες του συστήματος. Αν δεν έχετε άποψη, η τιμή 14% είναι μια ικανοποιητική προσέγγιση
Ε) Επιλέξτε τον τρόπο στήριξης των panel
Free-standing = επί εδάφους ή δώματος (ταράτσα)
Building integrated = ενσωματωμένα σε κτίριο (πχ επί κεραμοσκεπής)
ΣΤ) Εισάγετε την κλίση των panel σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο (έδαφος).
0 = οριζόντια
90 = κάθετα
Μπορείτε να επιλέξετε “optimize slope” ώστε να επιλεχθεί η βέλτιστη (σταθερή) κλίση για την περιοχή που επιλέξατε στο πρώτο βήμα
Ζ) Εισάγετε τον προσανατολισμό των panel σε σχέση με το Νότο
0 = Νότια
-90 = Ανατολικά
90 = Δυτικά
-180 ή 180 = Βόρεια
Η) Επιλέξτε την μέθοδο παρακολούθησης του ήλιου, εφόσον σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιο σύστημα μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους.

2. WWF Hellas διαδυκτιακό εργαλείο «Ηλιακές Οικολογικές Στέγες - ΗΛΙ.Ο.Σ »
Η εφαρμογή μπορεί να υπολογίσει:

  • Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του συγκεκριμένου κτηρίου στο οποίο κατοικεί.

  • Το κόστος της επένδυσης, καθώς και το χρόνο αποπληρωμής της.

  • Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με παράγοντες όπως η επιφάνεια εγκατάστασης, ο προσανατολισμός της στέγης, η  κλίση, η θέση των γειτονικών κτηρίων κλπ.

  • Το οικονομικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο χρόνο.

  • Το περιβαλλοντικό όφελος από τη παραγωγή καθαρής ενέργειας.


3.  Sunpath
Μια μικρή εφαρμογή που υπολογίζει την μηνιαία πορεία του ήλιου. Απαιτεί Windows 95 ή καλύτερο.

4.
SunCalc
Μια μικρή εφαρμογή που μας δείχνει την πορεία του ήλιου ανα ημέρα & ώρα για μια συγκεκριμένη θέση

5
. Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας για όλους τους νομούς της Ελλάδας σε μορφή excel.

6.  
Oceanic and Atmospheric Administration:Υπολογισμός: ύψος/αζιμούθιο/ζενίθ του ήλιου κ.α. για κάθε σημείο του πλανήτη
α)  Για συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρας του έτους
β)  Για κάθε στιγμή ορισμένης μέρας
γ)  Για κάθε σημείο του πλανήτη διεύθυνση ανατολής/δύσης του ήλιου


7. Windy Interactive on line weather


8. Draw My Roof Σχεδιασμός,μέτρηση στέγης.


Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο