Διατήρηση της ιδανικής τραχύτητας του γυαλιού - Iris Hellas-Φωτοβολταικα

Iris Hellas φωτοβολταικα net metering
Φωτοβολταικά συστήματα
Ικανοποίηση πελατών
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διατήρηση της ιδανικής τραχύτητας του γυαλιού

Φωτοβολταϊκά > Συντήριση - Αναβαθμίσεις > SolarSkin Νανοτεχνολογία
 
To γυαλί που προστατεύει τα ημιαγώγιμα στοιχεία των φωτοβολταϊκών έχει υποστεί θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης και, ανάλογα με τον κατασκευαστή, το πάχος του κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 mm. Εξαιτίας ανακλάσεων της ηλιακής ακτινοβολίας στη γυάλινη επιφάνεια, τα συστήματα έχουν ενεργειακές απώλειες. Παγκόσμιες έρευνες έχουν αποδείξει ότι, δίνοντας μια συγκεκριμένη τραχύτητα στο γυαλί, οι απώλειες ανάκλασης μειώνονται, αλλά η αύξηση της μέσης διαδρομής που διανύει η ακτίνα αυξάνεται, οπότε αντίστοιχα αυξάνονται και οι απώλειες απορρόφησης.
Επομένως, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στο ανάγλυφο του γυαλιού (δηλαδή ένα ιδανικό επίπεδο τραχύτητας), η διατήρηση του οποίου εξασφαλίζει μια μέση ετήσια αύξηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού τουλάχιστον 8%. Η υφή του αναγλύφου αυτού, το οποίο μικροσκοπικά συνήθως έχει τη μορφή ανεστραμμένων πυραμίδων, κυμάτων ή πυραμιδοειδών αυλάκων, σιγά-σιγά καταστρέφεται λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, αποξεστικών μέσων και απορρυπαντικών κατά το καθάρισμα και άλλων παραγόντων που προξενούν σταδιακή φθορά του ανάγλυφου της επιφάνειας.
Η καινοτόμος προετοιμασία της γυάλινης επιφάνειας του ηλιακού πάνελ κατά την εφαρμογή του SolarSkin εξασφαλίζει τη διατήρηση αυτού του αναγλύφου, ενώ η τελική επικάλυψη το προστατεύει για τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας έτσι επιπρόσθετα το όφελος που προκύπτει από τη σταθεροποίηση της καλής λειτουργίας του.

Contact Iris Hellas

Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού